Who

Who.

Past in a Post is een project gestart door Esmée van Dinteren en Thijmen Peters. Tijdens hun studie Art Communication & Design ontdekte ze een gedeelde passie voor grafisch ontwerp en typografie. Waar Esmée graag vanuit structuur werkt, start Thijmen graag een project vanuit informatie. Deze combinatie was het startpunt voor Past in a Post. Structuur uit zich in de regels die zijn opgesteld om de typografische kaart te maken en informatie is de basis voor de thema’s en de kleuren die gebruikt worden voor de Post.