Compulsory design

Een designmethode die samenwerking en contact stimuleert. Structuur en informatie zijn daarvoor de ingrediënten. Doordat je elkaar spreekt op een vast moment in de week zorg je voor ritme en regelmaat. Dit vaste moment zorgt er tevens voor dat je ‘gedwongen’ wordt om iets te maken. Door een samenwerking aan te gaan voel je de sociale drang om iets te creëren en de ander daarbij niet in de steek te laten. Deze methode zorgt ervoor dat je elkaars sterke maar ook zwakke punten goed leert kennen. Door wekelijks met elkaar te reflecteren op de gemaakte ontwerpen leer je van elkaars gedachtengangen en stappen in het proces. Hierdoor raak je geïnspireerd om deze stappen te verwerken in jouw eigen proces. De basis is creëren, het gewoonweg maken van een ontwerp. Op deze manier zorg je voor laagdrempeligheid, je begint klein en automatisch, wanneer je dit proces volhoudt, werk je naar iets groots toe. Proces is eindproduct. De regels die zijn opgesteld zorgen voor een kader. Dit kader beperkt niet, maar geeft de vrijheid om te experimenteren. 

Moodboard Compulsory design